มติชน วันอาทิตย์

23 ตุลาคม 2559

 

สรวงสวรรค์ชั้นดุสิตเทวราช

มีเอกอาสน์พระโพธิสัตว์ประดิษฐาน

อนาคตจุติพระศรีอาริย์

สู่มนุษยโลกกาลนิรันดร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);