มติชน วันอาทิตย์

9 ตุลาคม 2559

 

สังคมเห็นคนไม่เท่ากัน

คนดีเสกสรรปั้นแต่งได้

มาจากเลือกตั้งล้วนโกงบรรลัย

มาจากรัฐประหารไม่โกงให้รู้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559