มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

 

นาน้อยอ้อยหนู

แหล่งกำเนิดมนุษย์

 

           ตำนานสร้างโลก และตำนานกำเนิดมนุษย์ ของกลุ่มไต-ไท ว่าคนเราเกิดจากน้ำเต้าปุง 3 ลูก ที่งอกจากจมูกควายตายซาก บริเวณนาน้อยอ้อยหนู

           ซึ่งมีภูมิประเทศสมมุติสถานที่คลอด คล้ายมดลูกของแม่ แล้วเป็นแหล่งเริ่มวิถีชีวิตเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา มีเหย้าเรือนแล้วเฮ็ดงานเฮ็ดการอื่นๆ ของฝูงคนที่เพิ่งเกิดออกจากน้ำเต้า

           นาน้อยอ้อยหนู เป็นชื่อสมมุติมีในคำบอกเล่าเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ ต่อมาคนยุคหลังเอาชื่อสมมุตินั้นไปเรียกสถานที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงคำบอกเล่า บริเวณที่ราบลุ่มแคบๆ ในหุบเขา มีสายน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

           ปัจจุบันอยู่ที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ทางภาคเหนือของเวียดนาม หลักแหล่งของไทดำ (ผู้ไท)

           นาน้อยอ้อยหนู หมายถึง บริเวณที่ราบแคบๆ มีพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นปกคลุม โดยนัยจะให้หมายถึงอวัยวะเพศหญิง

           นาน้อย เป็นที่ราบแคบๆ บริเวณนั้น มีร่องน้ำไหลผ่าน อ้อยหนู คือพืชประเภทหญ้าชนิดหนึ่ง มีปล้องคล้ายอ้อและแขม ขึ้นรกทั่วไปเสมือนวัชพืช

           น่าจะเป็นที่มาของคำสแลงว่านาผืนน้อย หมายถึงอวัยวะเพศสตรี (พจนานุกรม ฉบับมติชน หน้า 462)

           อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนนาน้อยอ้อยหนูลงในมติชนสุดสัปดาห์ เมื่อเมษายน 2559 เล่าเรื่องไปเมืองแถง ที่เวียดนาม โดยมี อ. ยุกติ มุกดาวิจิตร ผู้ทะลุปรุโปร่งเรื่องไทดำ เมืองแถง เป็นคนนำทางกิตติมศักดิ์

           ผมอ่านข้อเขียนบอกเล่าอธิบายแล้วรู้สึกเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งทางวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะไต-ไท จึงขออนุมัติ คุณขรรค์ชัย บุนปาน พิมพ์รวมเล่มเรื่องนี้ เพื่อกระตุ้นให้วงวิชาการไทยศึกษากระตือรือร้นอธิบายคำถามอย่างกว้างขวางมากกว่าที่เคยมีมา ว่าคนไทยเป็นใคร? มาจากไหน?

           แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสำเร็จในชาตินี้ หรือชั่วอายุคนรุ่นนี้