มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

 

ไดอะล็อกอร่อยๆ

 

          ไดอะล็อกอร่อยๆ ต้องปล่อยของทั้งผู้ถามและผู้ตอบ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีของจะปล่อยก็อร่อยไม่สุด

          ดื่มไดอะล็อก โดย ใบพัด นบน้อม (สำนักพิมพ์มติชน รวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 ราคา 255 บาท)

          แค่ชื่อหนังสือก็อร่อยแล้ว พอเปิดอ่านยิ่งอร่อยเหาะ ตัวอย่างเฉพาะที่ผมคัดอย่างสรุปมานี้จากเรื่องพุทธๆ พระๆ ในทัศนะ วิจักขณ์ พานิช

          ถาม เพื่อนผมหลายคนประกาศออกมาตรงๆ เลยว่าไม่มีศาสนา คนรุ่นใหม่หลายๆ คนก็เป็นแบบนี้ ถ้าอย่างนั้นศาสนาของคนรุ่นใหม่เป็นแบบไหน พวกเขาเชื่อในอะไร

          ตอบ ดาไลลามะกล่าวไว้ว่า “ไม่มีศาสนา ไม่มีการปฏิบัติธรรม มนุษย์อยู่รอดได้ แต่ถ้าไม่มีหัวใจที่รักในเพื่อนมนุษย์ มนุษย์อยู่รอดไม่ได้”

          การที่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อในพิธีกรรมหรือแม้แต่ไม่มีศาสนา จริงๆ แล้วเป็นสัญญาณที่ดีว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น มีสติปัญญาที่จะคิดเอง ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมากขึ้น พึ่งพาอำนาจนอกตัวน้อยลง ความเชื่อทางศาสนาก็เลยดูเป็นเรื่องไร้สาระไป เมื่อเทียบกับเสรีภาพที่จะออกเดินทางและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง

          อำนาจทางศาสนาจำเป็นต้องลงมาปฏิสัมพันธ์กับโลกของความเป็นจริงมากขึ้น ไม่อย่างนั้นมันคงอยู่ไม่ได้

          บทบาทของนักบวชทางศาสนาจะลดลง — ภาษาที่ใช้สื่อสารคุณค่าทางศาสนาจะกลายเป็นภาษาบ้านๆ ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในตะวันตกเรียกศาสนาในโลกสมัยแบบนี้ว่า “คุณค่าทางจิตวิญญาณ” (Spirituality)

          “แต่ไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่ ทุกคนยังต้องการแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทาง มีคุณค่า และมีความหมาย ทุกคนมีความทุกข์ และปรารถนาจะผ่านความทุกข์ไปได้อย่างสง่างาม เรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้น”

          อร่อยอย่างนี้มีอีกมากทั้งเล่ม น่ากินดื่ม