มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 

ดิจิทัลเพื่ออดีต

ของเศรษฐกิจและสังคม

 

         อนาคตของสังคมไทยไม่ต่างจากอดีต โดยดูจากโลโก้ของ “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นใหม่

         เห็นแล้วรู้ว่าอนาคตไม่ต่างจากเดิม ในขณะที่โลกไม่เหมือนเดิม

         ดิจิทัล เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไม่มีขีดจำกัด ถือเป็นคำเท่ พูดแล้วเท่มาก ดูมีอนาคตสดใส

         แต่โลโก้ดิจิทัลปิดกั้นความสดใสให้หมองมัว ส่อไปในทางไม่สดใสในอนาคต

         ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ แถลงต่อสื่อว่ากรมศิลปากรออกแบบโลโก้ (หรือตราสัญลักษณ์) ของกระทรวงดิจิทัล มีความหมายดังนี้

         พระพุธ เทพเจ้าประจำวันพุธ อยู่ตรงกึ่งกลาง สัญลักษณ์แทนภูมิปัญญา มีความรอบรู้เป็นเลิศ

         พระหัตถ์ซ้าย ถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ

         พระหัตถ์ขวา เปล่งรัศมีเป็นวง แทนคลื่นดิจิทัล

         ชื่อกระทรวง และภารกิจที่ต้องทำเพื่ออนาคตของไทย ถูกลากเข้าหาอำนาจนิยมในอดีต ล้วนสอดรับกับกิจกรรมประจำรัฐราชการ ได้แก่ แต่งชุดไทย, ท่องจำบทอาขยาน, เล่นดนตรีไทยคนละเครื่องมือ ฯลฯ