มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

 

ผี, พราหมณ์, พุทธ

รวมเป็นศาสนาไทย

 

          คนไทยและคนไม่ไทยที่อยู่ในไทย ส่วนมากนับถือศาสนาไทย แต่เข้าใจและงมงายกันเองว่านับถือพุทธ

          ศาสนาไทย หมายถึง ศาสนาผีเป็นเสาหลัก ที่เคลือบหรือหุ้มห่มด้วยศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ ซึ่งถูกเลือกสรรแล้วเฉพาะไม่ขัดกับหลักผี (อันไหนขัดก็ไม่เลือก)

          ที่สรุปมานี้ผมจำจากคำอธิบายของนักปราชญ์ไทยกับฝรั่งทำไว้นานแล้ว

          แต่การศึกษาไทยทุกระดับยังตอกย้ำว่าไทยนับถือศาสนาพุทธ แล้วทะเลาะกันเรื่องพุทธแท้, พุทธไม่แท้

          โดยทุกฝ่ายในบ้านมีศาลผีเจ้าที่ กับศาลผีพระภูมิ ส่วนในวัดข้างบ้านมีศาลผีทุกชนิด

          แต่ที่สำคัญคือลูกนิมิตฝังกลางโบสถ์ซึ่งหาไม่พบในพุทธบัญญัติ ผมถามพระครู, เจ้าคุณ ก็อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหน? ท้ายสุดก็จะลงที่ศาสนาผี หมายถึงสร้างพุทธสถานทับหลุมฝังศพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอยู่ก่อนรับศาสนาพุทธ

          เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมอ่านอย่างสำราญและรื่นรมย์มากต่อข้อเขียนเรื่องไปเฝ้าพระนารายณ์ “แปลง” ที่ลพบุรี-สุพรรณบุรี ของ เชฟหมี อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ในมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบับวันที่ 9-15 กันยายน 2559 หน้า 81)

          เชฟหมีสรุปว่า พุทธและพราหมณ์ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือผี หรือชัยชนะต่อผี หนำซ้ำกลับถูกผีครอบไว้แบบเนียนๆ โดยไม่รู้ตัว

          พราหมณ์กับพุทธเข้าไปถึงสุวรรณภูมิตอนแรกๆ พยายามปราบปรามผีพื้นเมือง แต่ไม่สำเร็จ นานเข้าก็ถูกครอบด้วยผีพื้นเมืองเหล่านั้น ผมคิดว่ามีร่องรอยสำคัญมากในคำว่า “ไศวศาสน์” (จากไศวนิกายของพราหมณ์) ถูกทำให้กลายเป็น “ไสยศาสตร์” หรือ “ไสยเวท” ของผี

          เท็จจริงไม่ประจักษ์พระพุทธเจ้าข้าเอย เลยต้องขอพึ่งพาท่านผู้รู้บรรดาหมอพราหมณ์กับหมอผีทั้งหลายช่วยกันอธิบายหลายๆ แบบ

          [หมอผี ทุกวันนี้มีความหมายรวมถึงศาสดาจารย์, ดร., อาจารย์นักวิชาการมหาวิทยาลัยในไทย]