มติชน วันอาทิตย์

25 กันยายน 2559

 

เปิดไฟไล่โกงโยงคนอื่น

หวังปลุกคลื่นมวลมหาประชาฉาย

ไฟเจ้ากรรมทำบังอาจสาดกระจาย

ส่องขยายไล่ถึงครัวพวกตัวเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 23 กันยายน 2559