มติชน วันอาทิตย์

18 กันยายน 2559

 

ความน่าเชื่อถือไม่มี

สิ่งดีดีมีมาก็หาไม่

จะฮึดฮัดตัดพ้อต่อใดใด

ความน่าไว้วางใจก็ไม่มา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 กันยายน 2559