มติชน วันอาทิตย์

4 กันยายน 2559

 

กระชากอำนาจมากระชับ

ประตูปิดปุบปับเปิดโป้งป้าง

การเมืองเปิดก็ถูกปิดทุกทิศทาง

โลกกว้างแต่ทางแคบต้องขุดควัก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 2 กันยายน 2559