มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

 

ชาวบ้านต้องไม่เดือดร้อน

เพราะงานวิชาการ

 

          สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สำรวจพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าบูรณะปรับปรุงโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่ครั้งใหญ่ เนื่องจากขาดการบูรณะมานาน ทำให้โบราณสถานเหล่านี้ชำรุดทรุดโทรม

          กทม. จัดสรรงบประมาณ จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมโบราณสถานต่างๆ อาทิ สะพาน กำแพง ป้อมต่างๆ ที่อายุกว่า 100 ปี นำร่อง 38 แห่ง

          นอกจากนี้ กทม. ได้ให้ 50 สำนักงานเขต สำรวจโบราณสถาน หรืออาคารในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร ซึ่งมีกว่า 5,000 แห่ง

          (มติชนออนไลน์ 27 เมษายน 2559)

          ครูบาอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันการศึกษาต่างๆ ล้วนมีเสรีภาพทางความคิดวิชาการของตัวเอง จึงมีสิทธิ์เลือกรับจ้างนายทุนใหญ่ไม่ว่ารัฐหรือเอกชน เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยสำรวจขุดค้นทางโบราณคดี เสาะหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

          แต่งานที่รับจ้างทำนั้น ต้องไม่ทำร้ายรังแกทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้คนสามัญชนชาวบ้าน และไม่เบียดเบียนทำลายธรรมชาติ ไม่ว่าชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หรือชุมชนป้อมมหากาฬ ตลอดจนแม่น้ำลำคลองหนองบึงบุ่งทามอื่นๆ

          ที่เคยกล่าวร้ายป้ายสีคนอื่นว่ารับเงินจากนายทุน ก็จงเลิกเสีย เพราะนายทุนใหญ่กว่าใครๆ คือ ส่วนราชการของรัฐ (เช่น กทม.)

          ครูบาอาจารย์นักประวัติศาสตร์โบราณคดีตลอดจนภาษาและวรรณกรรม จำพวกที่เชื่อว่าโลกแบน เป็นปัญหาต่ออนาคตของไทย เพราะคนจำพวกนี้มีอำนาจ ในรัฐราชการอนุรักษนิยมสุดโต่ง

          ไดโนเสาร์เต่าล้านปีในโลกยุคดิจิทัล คือพวกที่ไม่สามารถลบทิ้งความรู้ล้าหลังที่เคยเล่าเรียนมาก่อน เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่