มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559

 

ไทยเพิ่งออกจากป่า

 

          ไม่เข้าใจมานานมาก แต่เข้าใจเมื่อได้อ่านในหนังสือทั้งหมดขวา-หัน! ของ คำ ผกา ดังนี้

          ไทย “เพิ่งออกจากป่ามาไม่นาน”

          หมายถึงไทยเพิ่งออกจากความเป็น “ก่อนสมัยใหม่” และออกมาได้แค่ปลายจมูกนิดเดียว

          หรือไทยเพิ่งเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ไม่นานนี้เอง

          หรือไทยเกือบสมัยใหม่

          คำ ผกา อธิบายว่า ความเป็นสมัยใหม่ สำนึกถึงความหมายของคำว่า “สาธารณะ” คุณค่าของปัจเจกบุคคลและศักยภาพของมนุษย์ และการเคารพเรื่อง “ส่วนตัว” ของผู้อื่น พื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น <!-more–>

          “จึงไม่อาจแยกจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่คนทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ อำนาจทางการเมืองจึงตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียง

          ประชาธิปไตยไม่สนใจชาติกำเนิด แต่สนใจว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะฝึกฝน ขัดเกลา พัฒนา และสร้างชีวิตของตนให้เป็นอะไร

          คือเราอาจจะมีเงินไม่เท่ากัน แต่เราจะได้รับโอกาสเท่ากัน

ประสบการณ์ขณะนี้ ผมไม่แน่ใจตัวเอง ว่าออกจากป่าหรือยัง?