มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

 

ข้อเท็จจริง กับ ความจริง

          ผมอ่านแล้วอร่อย ข้อเขียนอาหารสมองของ อ. วรากรณ์ สามโกเศศ ขอคัดตอนหนึ่งมา ดังนี้

          “อะไรเป็น fact (ข้อเท็จจริง) และอะไรเป็น truth (ความจริง) ตัวอย่างเช่น

          (1) ลูกที่หญิงคลอดออกมาเป็นลูกคือ fact แต่ truth อาจเป็นได้ว่าไม่ใช่ลูกทางพันธุกรรม เพราะเพียงอาศัยมดลูกมาเกิดเท่านั้น

          (2) หญิงสาวหน้าตารูปร่างงดงามเป็น fact แต่ truth ก็คือเธอเป็นชาย

          (3) การเห็นคู่แต่งงานเป็นหญิงชายตามปกตินั้นเป็น fact แต่ truth ก็อาจเป็นว่าเป็นการแต่งงานของคนเพศเดียวกันก็เป็นได้”

          [อาหารสมอง ของ วรากรณ์ สามโกเศศ ในกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคาร 26 กรกฎาคม 2559 หน้า 8]

          เมื่ออร่อยแล้วคิดเลยเถิดไปถึงกรณีอักษรไทยในจารึกพ่อขุน? กับสุนทรภู่ขี้เมา ผมขอทดลองเลียนแบบเป็นเบื้องต้น ดังนี้

          อักษรไทยไม่ประดิษฐ์? ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง สลักด้วยอักษรไทย ที่ระบุว่าประดิษฐ์ขึ้น พ.ศ. 1826 เป็น fact

          แต่ truth คืออักษรไทย ไม่ได้ถูกประดิษฐ์ แต่ถูกดัดแปลงจากอักษรที่มีอยู่ก่อน ได้แก่ อักษรเขมร, อักษรมอญ ฯลฯ

          สุนทรภู่ขี้เมา? สุนทรภู่เขียนในนิราศภูเขาทอง เมื่อนั่งเรือผ่านโรงเหล้าบางยี่ขันว่า “โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา ต้องมัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย” นี่เป็น fact

          แต่ truth คือ สุนทรภู่แต่งนิราศภูเขาทองเรื่องนี้และงานเกือบทั้งหมดตอนบวชเป็นภิกษุ ในความอุปถัมภ์ดูแลและควบคุมอารักขาเข้มงวดของเจ้านายชั้นสูงของกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่มีโอกาสกินเหล้าเมายาตามที่มีผู้แต่งประวัติให้ร้ายสุนทรภู่