ร่างที่ร้างใจ

 

มีร่างแต่ร้างใจ

กีดกันคนส่วนใหญ่ไปเป็นอื่น

คนส่วนน้อยมั่งคั่งโคตรยั่งยืน

มั่นคงเข่นคนอื่นไม่มั่นคง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 24 สิงหาคม 2559