ไม่ใช่ และไม่มี

 

สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแรก

ยุคนั้นแยกกันเป็นเอกเทศใหญ่

มีจอมโจกยกเป็นท้าวครั้งคราวไป

รวมศูนย์อาณาจักรใดก็ไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 16 สิงหาคม 2559