ไทยแท้

 

รัฐราชการรุ่งเรืองอำนาจ

ประชาชาติประชาชนก็หล่นร่วง

โลกหมุนไปข้างหน้าฝ่าทั้งปวง

ไทยทิ้งถ่วงถอยหลังเข้าคลองรก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 9 สิงหาคม 2559