แพ้ก่อนลงมติ

 

ไม่ฟัง ไม่ฟรี ไม่แฟร์

มัดมือชกก็ต้องแพ้ไม่สงสัย

แต่โลกยังไม่หยุดหมุนไป

อะไรอะไรย่อมไม่หยุดเปลี่ยนแปลง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 8 สิงหาคม 2559