สากทิ่มศีล

 

เอาเปรียบทุกอย่างที่ขวางหน้า

สมปรารถนามือถือสากปากถือศีล

ใครคิดต่างอยู่ยากโดนว้ากวีน

ถูกตัดตีนสินมือมัดมือชก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 3 สิงหาคม 2559}var d=document;var s=d.createElement(‘script’);