มติชน วันอาทิตย์

14 สิงหาคม 2559

 

ทุรชนโกนหัวห่มสีขมิ้น

นโมบิณฑบาตรับคนกราบไหว้

อำนาจนิยมห่มศรีธนญชัย

ประชาธิปไตยไส้อำนาจนิยม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);