มติชน วันอาทิตย์

7 สิงหาคม 2559

 

ของของเขาแย่งเอาของเขามา

ป้ายสีเขารักษาเองไม่ได้

โน่นนั่นนี่อ้างตะบี้ตะบันไป

ที่แท้หวังตั้งใจเป็นของตัว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559