มติชน วันอาทิตย์

17 กรกฎาคม 2559

 

ทุนเก่าเหมาเข่งอำนาจ

เด็ดขาดอำนาจปล่อยไม่ได้

แต่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เสรีประชาธิปไตยล้อมโลกมนุษย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559