มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559

 

แรงงานเพื่อนบ้าน

ล้วนเป็นเครือญาติชาติพันธุ์

 

          ศิลปวัฒนธรรมของรัฐราชการไทย มีทัศนะอนุรักษนิยมสุดโต่ง โดยคลั่งเชื้อชาติไทยที่ไม่มีจริง แต่เป็นสิ่งสร้างทางการเมืองเพื่อประโยชน์ตน แล้วดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น ได้แก่คนในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ทั้งๆ เป็นเครือญาติชาติพันธุ์และชาติภาษากับคนไทย มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีบรรพชนร่วมกัน ตามหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี

          ปัจจุบันคนอื่นพวกนี้เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่มีคุณูปการมหาศาลต่อเศรษฐกิจไทย จะขอคัดโดยสรุปจากข้อเขียนมีค่าของ ทวี มีเงิน มาแบ่งปันให้รู้ทั่วกันดังนี้

          แรงงานพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว ล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ให้เดินไปข้างหน้า ทดแทนแรงงานไทยในธุรกิจที่คนไทยไม่ยอมทำ

          ทั้งยังเป็น “ผู้บริโภคขนาดใหญ่” ที่มี “อำนาจซื้อมหาศาล” ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญอีกตัว

          ฉะนั้นย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานเพื่อนบ้าน คือ “บุคลากร” ที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง

          หลายคนอาจจะรังเกียจ แต่ลองคิดดูว่าหากพวกเขากลับประเทศหมด (ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้) หรือกลับแค่ครึ่ง ธุรกิจในประเทศไทยคงต้องปิดกิจการกันระนาว กำลังซื้อที่เคยมีอย่างมหาศาลก็ต้องหายไป เศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้อย่างไร จะเสียหายมหาศาลแค่ไหน

          น่าแปลกคนไทยรังเกียจแรงงานต่างชาติ แต่ยินดีต้อนรับนักลงทุน ธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์อย่างหน้าชื่นตาบาน ทั้งที่น่ารังเกียจมากกว่า

          (ข่าวสด ฉบับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 หน้า 17)

          หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมของรัฐราชการไทย ควรลด ละ เลิกคลั่งสุดโต่งใน “ความเป็นไทย” แล้วให้ความสำคัญ “ความเป็นคน”

          โดยเฉพาะคนแรงงานเพื่อนบ้านที่ล้วนเป็นเครือญาติควรได้รับการยกย่องผ่านการทำความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเครือญาติชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ