แบบไทยไทย

 

ยกทัพโยธาประชามติ

แบบสากลพิจารณาก็หาไม่

เอาประชาธิปไตยแบบไทยไทย

กูต้องเป็นใหญ่กว่าพวกมึง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 27 กรกฎาคม 2559