ตีกิน

 

ชะรอยกรรมความเห็นชอบไม่ผ่าน

นานาชาติทุกสถานประจานสิ้น

เตรียมทางหนีทีไล่ไว้พลิกลิ้น

คนดีตีกินทั้งสองทาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 26 กรกฎาคม 2559