จุดไฟ

 

ความสุขถูกริบรัฐประหาร

เผด็จการผลาญวอดเหมือนมอดไหม้

ประหลาดคนมีร่างแต่ร้างใจ

คืนความสุขลุกเป็นไฟในใจคน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);