ปิดทวาร

 

ศรีธนญชัยชวนเชื่อ

ประชามติเพื่อพรรครัฐประหาร

อยากอยู่ยาวต้องสร้างสถานการณ์

แจกพระปิดทวารประชาชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 20 กรกฎาคม 2559