โลกนี้ไม่หยุดยาว

 

หยุดยาวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทำไมโลกนี้คิดไม่ได้

ไฉนไม่หยุดยาวเยี่ยงชาวไทย

แล้วเมื่อไรเศรษฐกิจโลกจะดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559