โทษคนอื่นไว้ก่อน

 

อะไรดีฝีมือรัฐบาลนี้

ถ้าไม่ดีมีจากรัฐบาลก่อน

ง่ายนิดเดียวเป็นรัฐบาลแบบบอนบอน

โทษคนอื่นไว้ก่อนรอดวันวัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559