ก้างไม่มี

 

กวนน้ำให้ขุ่นโสโครก

กระโชกโฮกฮากกระชากไส้

ต่างขี้หดตดหายหัวไป

อยากอยู่นานไม่มีก้างขวางคอ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 13 กรกฎาคม 2559