โซ่ตรวน

 

ตีตรวนตอกตราติดตรึง

ทั้งโลกพึงรู้เห็นเป็นหลักฐาน

ยังมีรัฐราชการเผด็จการ

เห็นคนคิดตรงข้ามทหารไม่ใช่คน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 6 กรกฎาคม 2559document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);