หนุ่มสาวเข้าคุก

 

สังคมใดใส่คุกขังหนุ่มสาว

รู้แล้วจะหนาวอนาคตหดใจหาย

มอดพลังสร้างสรรค์อันตราย

สุดท้ายมีแต่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559