มติชน วันอาทิตย์

24 กรกฎาคม 2559

 

หน้าสิ่วหน้าขวาน หน้าข้าวหน้าเหล้า

ตลาดจะวายสายบัวจะเน่านิ่งไฉน

มีวิชาเป็นอาวุธยุทธภัย

เล่ห์กลศรีธนญชัยใช้ซ้อนกล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559