มติชน วันอาทิตย์

10 กรกฎาคม 2559

 

ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย

คิดจนตายแก้ไม่ตกตีโจทย์ผิด

ตัวเองฆ่าประชาธิปไตยไม่ยั้งคิด

โยนความผิดคนทั้งโลกยกเว้นตัว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559