มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

 

ศาสนาไทย

          ชาวบ้าน ต. เขาท่าพระ อ. เมืองฯ จ. ชัยนาท แจ้งว่าบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 5520 เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านท่าช้าง กับบ้านเขาดิน ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีผู้แอบนำศาลพระภูมิเก่าชำรุดแตกหัก รวมถึงตุ๊กตาปูนปั้นแบบต่างๆ มาทิ้งไว้ริมถนนจำนวนมาก

          ช่วงเวลาที่ถนนปลอดรถ หรือช่วงเช้ามืดและยามค่ำคืน บริเวณดังกล่าวจะดูน่ากลัวและวังเวง ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์ของศาลพระภูมิที่นำมาทิ้งจะทำให้เกิดเรื่องร้าย จึงไม่มีใครอยากผ่าน เพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากศาลพระภูมิและเศษปูนที่กองระเกะระกะอยู่บนไหล่ทาง อยากให้หน่วยงานช่วยเข้ามาสะสางให้ด้วย

          [มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 หน้า 5]

          ผี, พราหมณ์, พุทธ ล้วนมีอำนาจเหนือธรรมชาติ อันเป็นความเชื่อของมนุษย์ที่ถูกมนุษย์ด้วยกันสร้างขึ้น ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ตกทอดถึงปัจจุบัน

          ศาสนาผีรักษากฎเกณฑ์ทางสังคม แต่พราหมณ์, พุทธ รักษากฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณของบุคคล

          คนทุกวันนี้เชื่อว่าไทยเป็น “พุทธแท้” โดยไม่มีอย่างอื่นปะปนแปดเปื้อนตั้งแต่แรกเริ่ม แต่แท้จริงมีพยานหลักฐานและร่องรอยจำนวนมาก ยืนยันสอดคล้องว่าในไทยไม่เคยเป็นพุทธบริสุทธิ์อยู่โดดๆ เพราะล้วนมีผีกับพราหมณ์ปะปนเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่ยุคแรกประดิษฐานในสุวรรณภูมิราวหลัง พ.ศ. 1000 จนถึงทุกวันนี้ยิ่งปะปนกันมากมิได้ต่างจากอดีต

          ประเทศไทยนับถือศาสนาไทย อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยบอกว่าศาสนาไทยมีศาสนาผีเป็นฐานรากอันแข็งแกร่ง แล้วรับเอาสิ่งละอันพันละน้อยของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธ โดยเลือกเอาส่วนที่ไม่ขัดกับหลักผี เข้ามาประดับศาสนาผี เพื่อให้ดูดี ทันสมัย มีสง่าราศี น่าเลื่อมใสศรัทธาขึ้นเท่านั้น

          ในวัดพุทธทุกวันนี้ มีทั้งศาลผีกับเทวดาพราหมณ์อยู่เต็มไปหมด