มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

 

รัฐบริการ ในรัฐเผด็จการ

 

          “รัฐปกครอง” ของไทยปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนเป็น “รัฐบริการ” เพื่อความก้าวหน้าทุกด้านของประเทศไทย

          ดร. โกร่ง วีรพงษ์ รามางกูร ชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้รัฐบาล คสช. ดังนี้

          “สิ่งที่ควรต้องทำ…คือ ปฏิรูประบบราชการให้เป็น ‘รัฐบริการ’ จากปัจจุบันที่เป็น ‘รัฐปกครอง’

          เพราะอนาคตการพาประเทศให้ก้าวหน้า ฝ่าฟันปัญหาประเทศรายได้ปานกลาง จำเป็นต้องให้ความสะดวกกับผู้ลงทุนและประชาชน

          ดังนั้น ต้องเน้นการบริการเป็นหลัก เพื่อให้เศรษฐกิจแข่งขันกับคนอื่นได้ และทางเดียวที่ประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้น คือ การค้าขายระหว่างประเทศ”

          [มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 หน้า 2]

          ระบบราชการแบบเจ้าขุนมูลนายเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบริการ เพราะข้าราชการยกตนเป็นนายของประชาชน มีพยานในสถานที่ราชการทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          [เมื่อวันศุกร์ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผมไปเดินดูพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อุดรธานี จนเลยเที่ยงแล้วต้องรีบเดินทางต่อไปที่อื่นอีกหลายแห่งแล้วเข้าสกลนครก่อนค่ำ จึงขอซื้อเอกสารนำชมจากเจ้าหน้าที่มีนั่งคุยกันตรงตู้หนังสือ 2-3 คน เขาบอกต้องรอตอนบ่าย เพราะคนขายไปกินข้าวกลางวัน จะกลับหลังบ่ายโมง ผมเลยอดซื้อหนังสือนำชม]

          รัฐบริการจะเป็นได้ก็โดยต้องทำให้ข้าราชการของรัฐมีสำนึกบริการ

          แต่สำนึกบริการจะมีได้ก็ต้องพร้อมด้วยความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเป็นสากล

          เผด็จการทหารยังไม่เคยสำเร็จในการสร้างสำนึกบริการ