มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559

 

ประวัติศาสตร์ไทยจากตำนาน

 

       ตำนานนิทาน ถูกครูบาอาจารย์การศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย พากันดูถูกเหยียดหยามว่าเชื่อถือไม่ได้ เพ้อเจ้อ ไร้สาระ บ้าๆ บอๆ ฯลฯ

       แต่ขณะเดียวกันประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย กับประวัติวรรณคดีแห่งชาติของไทย ที่ใช้เป็นทางการครอบงำคนไทยเกือบ 100 ปีมาแล้ว กลับมีตำนานนิทานเป็นแกนของเรื่อง จะยกมาเป็นพยานโต้งๆ ชัดๆ ดังนี้

  1. ชนชาติไทยอพยพถอนรากถอนโคนจากทิศเหนือลงทางทิศใต้ ไปอาศัยในดินแดนของมอญและขอม แล้วตกเป็นขี้ข้าขอม จนกระทั่งปลดแอกจากขอมประกาศตนเป็นอิสระ ล้วนเป็นนิทานเพิ่งสร้าง
  2. กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย มาจากตำนานนิทานเพิ่งสร้างใหม่
  3. พระร่วง คือพ่อขุนรามคำแหงไปเมืองจีน แล้วได้ช่างจีนทำเครื่องสังคโลก ได้จากตำนานนิทาน
  4. นางนพมาศ สนมพระร่วง เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงลอยน้ำเดือน 12 เป็นนิทานเพิ่งแต่งใหม่สมัย ร.3
  5. พระเจ้าอู่ทอง ครองอยู่เมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ต่อมาพาไพร่พลหนีโรคห่า (คืออหิวาต์) ไปสร้างเมืองใหม่ให้นามว่ากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 เป็นตำนานนิทานล้วนๆ
  6. ต่อมาพระเจ้าอู่ทองตรัสว่า “ขอมแปรพักตร์” ให้พระราเมศวรยกไปตีกัมพูชา แต่เพลี่ยงพล้ำ เลยให้ขุนหลวงพะงั่วยกไปแก้ไขจนชนะ ล้วนเป็นนิทานแต่งใหม่
  7. ศรีปราชญ์ เป็นกวีสมัยพระนารายณ์ แต่งกำสรวลศรีปราชญ์และอนิรุทธคำฉันท์ มีประวัติพิสดารอยู่ในหนังสือประวัติวรรณคดีไทย ล้วนเป็นนิทานแต่งใหม่สดๆ ร้อนๆ เมื่อไม่นาน

       ตำนานนิทาน 7 เรื่องที่ยกมานี้ เป็นที่เชื่อถือของนักวิชาการและครูบาอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์, โบราณคดี, วรรณคดี, ภาษาไทย ฯลฯ

       แต่อาจารย์พวกนี้เองที่ดูถูกตำนานนิทานขุนบรมมีลูกชาย 7 คน แยกไปก่อบ้านสร้างเมืองทุกทิศทาง ลูกชายคนหนึ่งชื่อ งั่วอิน ไปสร้างสุพรรณภูมิ-อโยธยา

       เพราะรับไม่ได้ที่บรรพชนมาจากลาว