มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

 

ความเป็นไทยเพิ่งสร้าง

มีลายกระหนกรกรุงรัง

 

          ความเป็นไทยมีลายกระหนกแบบราชการ เป็นประวัติศาสตร์เพิ่งสร้างเมื่อไม่นานมานี้ โดยคนชั้นนำกรุงรัตนโกสินทร์

          ล้วนแสดงความเป็นไทยของคนชั้นสูงในภาคกลาง ไม่ใช่ของสามัญชนคนทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย

          ความเป็นไทยลายกระหนกแบบราชการ (เช่น ผ้าไทย, แต่งชุดไทย, รำไทย ฯลฯ) จึงไม่มีพลังมากพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และไม่ผลักดันการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างแข็งแรงได้

          ถ้าจะมีความเป็นไทยจริงๆ น่าจะมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ทั้งจากอาเซียนในอุษาคเนย์ และจากที่ต่างๆ ในโลก ซึ่งไม่มีลายกระหนก

          จึงมีพลังกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลักดันอย่างแข็งแรงให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นทั่วประเทศไทย แล้วแบ่งปันได้ถึงเพื่อนบ้าน

          ยุคอยุธยา ความเป็นไทย (ถ้ามีจริง) ที่คณะทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสรู้จัก ล้วนมาจากลาวลุ่มน้ำโขง แต่ที่คณะทูตไม่รู้จักอาจมาจากลุ่มน้ำสาละวิน (ในพม่า) กับลุ่มน้ำอื่นอีกก็ได้ ไม่จำกัด และไม่หยุดนิ่งตายตัว แต่เคลื่อนไหวตลอดเวลา

          โลกไม่เหมือนเดิม ความเป็นไทยแบบเดิมๆ มีลายกระหนกรกรุงรัง จะกลายเป็นสิ่งกีดขวางความก้าวหน้าของไทยเสียเอง