มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

 

อยากเก่งอังกฤษ

ต้องเลิกแต่งเครื่องแบบ

 

           อยากให้เด็กไทยเรียนเก่งภาษาอังกฤษ ต้องทำยังไง?

           มีผู้แนะนำหนักแน่นนานแล้ว ว่าเลิกเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเมื่อไร จะเรียนเก่งอังกฤษเมื่อนั้น

           เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการ ครอบงำความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

           ตราบใดที่ยังแต่งเครื่องแบบ ตราบนั้นก็ไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้าสร้างสรรค์

           จะเก่งอังกฤษต้องกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ถ้าไม่กล้าก็จบข่าว

 

ลัทธิอาณานิคม

นิยมเครื่องแบบ

           จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาต่างประเทศของมนุษยศาสตร์ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ บอกว่าเพื่อใช้เป็นสะพานข้ามไปถึงความรู้สึกนึกคิดในเงื่อนไขที่แตกต่าง ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาไปใช้งานในทางทำมาหากิน หรือประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่รัฐและทุน เพราะประโยชน์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องสอน

           มนุษยศาสตร์ไทยควรเลิกสอนภาษาต่างประเทศด้วยลัทธิอาณานิคมเสียที นั่นคือ ฝึกคนที่รู้ภาษาต่างประเทศเพื่อไปทำงานรับใช้นายต่างประเทศ

           แต่ควรสอนเพื่อเพิ่มความสามารถของผู้เรียนให้เข้าถึงความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างในวัฒนธรรมอื่นๆ

           [จากบทความเรื่องวิพากษ์มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์วิพากษ์-น้ำยามนุษยศาสตร์ในสังคมไทย ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในวารสารชุมทางอินโดจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ฉบับชนบทในนิมิตร (ปีที่ 5 ฉบับที่ 8) มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 9-20]

           ลัทธิอาณานิคม นิยมเครื่องแบบ โดยเฉพาะเครื่องแบบสีกากี ดูได้จากเครื่องแบบข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ของบรรดาประเทศเมืองขึ้น ล้วนสีกากี