มติชน วันอาทิตย์

26 มิถุนายน 2559

 

ไม้หลักปักเลนล้างป่าช้า

เผด็จการลูบหน้าปะจมูกโม่ง

รัฐธรรมนูญปราบโกง

สะดุ้งโหยงโยนใส่เขาย้อนเข้าตัว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559