มติชน วันอาทิตย์

19 มิถุนายน 2559

 

สอยศูนย์เสื่อมสูนเสียศูนย์

เพิ่มพูนพลังฝั่งต่อต้าน

ยิ่งข่มขู่คุกคามตามระราน

ขบวนค้านยิ่งคึกคักสู้ครึกโครม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559