มติชน วันอาทิตย์

12 มิถุนายน 2559

 

ไม่ประชาธิปไตยในวิถีทาง

สร้างประชาธิปไตยหาได้ไม่

เผด็จการสร้างประชาธิปไตย

รอชาติหน้ามีโลกใหม่ไร้ผู้คน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559