ที่นี่มีคนตาย

 

ที่นี่มีคนตาย

ที่โน่นคนตายก็มีด้วย

ที่นั่นคนที่ฆ่าคนจนมอดม้วย

ต่างร่ำรวยมั่งคั่งนั่งมั่นคง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559