ตลกโลก

 

โลกเห็นเป็นตัวตลกโลก

เจ้าเล่ห์โจ๊กเจนจบเล่นขบขัน

ช้างตายใบบัวปิดเป็นพัลวัน

ไม่มิดโลกรู้ทันนั่นช้างตาย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559