พิเภก

 

แสนสงสารมารซื่อชื่อพิเภก

ไม่เสกสรรค์สื่อเชลียร์เสียยักษา

เลยถูกไล่ไปผจญพ้นลงกา

ร่วมรามารัฐประหารผลาญราพณ์ล้ม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 11 พฤษภาคม 2559