หมาป่ากับลูกแกะ

 

หมาป่าบ้าอำนาจจะฟาดแกะ

เยอะแยะใส่ร้ายเสกป้ายสี

ลูกแกะผิดชาติก่อนจนชาตินี้

ชาติหน้าถ้ามีหนีไม่พ้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 10 พฤษภาคม 2559