ครูพม่า

 

เกลียดตัวกินไข่

เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงพม่า

ยกตนข่มเตลงพ่ายพัฒนา

รัฐธรรมนูญลอกพม่า กลัวนารี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 9 พฤษภาคม 2559