มติชน วันอาทิตย์

29 พฤษภาคม 2559

 

ฟูมฟายวันวานยังหวานอยู่

โหยหากอบกู้คืนไฉน

ทุกสิ่งสรรพลับแล้วอาลัยไย

บัดนี้ไปโลกไม่เหมือนเดิม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559