มติชน วันอาทิตย์

15 พฤษภาคม 2559

 

กบในกะโหลกของประชาชน

บันดาลฝนล้นข้าวปลาอาหาร

กบในกะลาของเผด็จการ

ปล้นข้าวปลาอาหารของราษฎร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559