มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

 

ใครเอือมระอาใคร?

          คนชั้นนำมีอำนาจเผด็จการ กล่าวตำหนิติเตียนว่าสุดแสนจะเอือมระอาต่อฝ่ายประชาธิปไตย ที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย

          เอือมระอา มีในพจนานุกรม ฉบับมติชน ให้ความหมายสั้นๆ ว่า เบื่อหน่าย

          ฝ่ายประชาธิปไตยก็มีทัศนะอย่างเดียวกัน ว่าสุดแสนจะเอือมระอาต่อฝ่ายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตย เอาใจเผด็จการ

          ใครเอือมระอาใคร? คำตำหนิติฉินนินทาว่าร้ายฝ่ายตรงข้าม เป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตจริงอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีสีเทาๆ จึงจะด่วนสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งในทันทีทันใดมิได้

          สอดคล้องกับโครงเรื่องในมหาภารตยุทธ์ของชมพูทวีป ไม่มีใครขาวจัด และไม่มีใครดำจัด

พระรามกับทศกัณฐ์ ในโขนของกรมศิลปากร [ภาพจากหนังสือลักษณะไทย เล่ม 3 ศิลปะการแสดง จัดพิมพ์โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2551]

พระรามกับทศกัณฐ์ ในโขนของกรมศิลปากร [ภาพจากหนังสือลักษณะไทย เล่ม 3 ศิลปะการแสดง จัดพิมพ์โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2551]

          แต่สังคมไทยถูกครอบงำมานานมากด้วยโครงสร้างนิยายขาวจัดดำจัดแบบรามายณะ (รามเกียรติ์) ที่ยกย่องมนุษย์เป็นพระเอก แล้วกีดกันยักษ์เป็นผู้ร้ายตลอดกาล

          พระรามกับทศกัณฐ์เป็นอารยันตระกูลเดียวกัน ต่อมาขัดแย้งกันเรื่องต่างๆ

          แต่พระรามเป็นฝ่ายชนะ จึงแต่งเรื่องให้ทศกัณฐ์เป็นผู้ร้ายน่าเอือมระอาต้องถูกกีดกันออกไปจากอารยัน

          ส่วนยักษ์ผู้แพ้ยังไม่ได้แต่งเรื่องพระราม เลยยังไม่รู้แน่ใครเอือมระอาใคร?